Kundesider

Logg inn Anteo

Her finner du vår kundeportal, nye handelsdokumenter og analysebevis.

Logg inn Extrend

Her finner du gamle handelsdokumenter.

Bestillinger/henting av ensilasje og levering av kjemikalier gjør dere til vår logistikkavdeling:  

Tlf:   56 14 73 00 (8-16 for regulære oppdrag)  
Vakt tlf:   56 14 73 00 (6-23/7-365 for beredskapsoppdrag)  
Epost:   bestilling@scanbio.com (8-16 for regulære oppdrag)