Ernæring

ScanBios produkter ble oppfunnet av våre kunder

ScanPro® og ScanOil® ble til i samarbeid med våre kunder. Det var et felles arbeid mot å tilføre verdi til den ferske råvaren som kommer fra fiskeforedlingsindustrien, og integrere den i næringskjeden igjen på den mest effektive og naturlige måten.

I 35 år har ScanBio integrert en serie teknologier for å ekstrahere, hydrolysere og konsentrere proteinfraksjoner. En streng kontroll av hydrolyse er nødvendig hele veien fra innsamling til industriell prosessering.

FISKEPROTEINKONSENTRAT
Fiskeolje

ScanPro®, naturlig hydrolysert og konsentrert fiskeprotein fra norsk laks, pelagisk og hvitfisk.

ScanPro® er hydrolysert med naturlige enzymer og har høy fordøyelighet i tillegg til allergivennlige egenskaper. Hydrolyseprosessen øker assimileringen av peptider for maksimal næringsverdi. Det har vist seg å være førstevalget når det kommer til å erstatte de beste fiskemelene, med en utmerket økonomisk fordel og solide næringsytelser i forskjellige bransjer.

FISKEPROTEINKONSENTRAT
Fiskeolje

ScanOil®, utvalg av ferske fiskeoljer produsert av norsk laks, pelagisk og hvitfisk.

ScanOil® Salmon er norsk lakseolje produsert av lakse-biprodukter fra oppdrettsselskaper som overholder GSI (Global Salmon Initiative), for å sikre maksimal kvalitet, åpenhet og biosikkerhet. Det strenge kontrollnivået gir garantert fravær av forurensninger og rester av medisinsk stoff i oljene våre. ScanOil Pelagisk og Hvit er vår silde- og torskeolje med den høyeste mengden EPA og DHA, og er derfor ekstremt gunstig i dyrefôr for å få mer næringsverdi. Den norske villfisk-fangsten i Nordsjøen overholder strenge standarder for fiske som er anerkjent internasjonalt for å garantere bærekraften til marine ressurser.

Ingredienser

Dyreernæring

ScanBio har følgende godkjenninger

Animalske biprodukter. Godkjenning av Mattilsynet, nummer 800094 (kat. 3) og 1000989 (kat. 2) (EU-forskrift 1069/2009 & EU 142/2011).

GMP + B1 Produksjon av fôrmateriale og fôrblandinger. Godkjent av Bureau Veritas Certification Denmark, sertifiseringsnummer DK10004O. Godkjent til august 2024.

MarinTrust standard for ansvarlig forsyning. Registreringsnummer 183. Godkjent frem til november 2023.

dyrefôr