Energi

Våre produkter til teknisk industri har et bredt spekter av bruksområder

Disse resirkuleres som en kilde til fornybar energi av produksjonsanlegg for biogass, og brukes til og med som drivstoff for oppvarming av våre egne produksjonsanlegg. De blir en viktig ingrediens i kjemisk behandling av lær til interiør i luksusbiler eller luksuriøse håndvesker, og erstatter årlig flere tusen tonn kjemikalier.

Bioenergi fra ensilasje
Teknisk kvalitetsolje

Bærekraftig grønn energi laget av avfall fra oppdrettsnæringen

Produksjon av bioenergi fra fiskensilasje utgjør en flott mulighet til å løse miljøutfordringer. Våre fartøyer besøker oppdrettsanlegg langs hele den norske kystlinjen, og samler årlig flere tusen tonn kategori 2 biprodukter av laks. Dette verdifulle materialet bidrar til å lage grønn energi.

Mer om bioenergi ensilasje
Bioenergi fra ensilasje
Teknisk kvalitetsolje

Lakseolje fra avfall omdannet til verdifulle produkter

ScanOil® K2 er en lakseolje utvunnet fra hydrolyserte kategori 2 biprodukter av laks. Den har et lavt smeltepunkt og gode oksidasjonsegenskaper som gjør den egnet for produksjon Den har lavt smeltepunkt og gode oksidasjonsegenskaper som gjør den egnet for produksjon av produkter til garveri industrien, som innsatsfaktor i produksjon av biodrivstoff eller direkte som fyringsolje. Våre fabrikker benytter bare ScanOil® K2 som varmekilde under produksjon.

Mer om teknisk kvalitetsolje

RÅMATERIALE

Opprinnelsen til kategori 2 råmateriale

Råmaterialet til teknisk bruk kommer fra lakseoppdrettsnæringen i Norge. Våre fartøyer går direkte til oppdrettsanlegg og samler opp fisk som er fjernet fra mærene. Dette resirkuleres deretter til tekniske kvalitetsprodukter på fabrikken vår i Lysøysundet.


Våre tekniske kvalitetsprodukter er laget fra bærekraftig kilder som garanterer de høyeste standardene for arbeidsforhold, miljøsikkerhet og biosikkerhet.

bioenergi

Grønn energi

Avfall som gir grønn bioenergi til byene våre

ScanBio er stolt av å bidra til reduksjon av utslipp i transportsektoren ved å levere kategori 2 avfall som vi samler inn fra norsk lakseoppdrett. Flere tusen tonn avfall blir omgjort til 46 GW grønn energi årlig, i form av flytende biogass. Dette blir brukt i busser, lastebiler og cruiseskip og bidrar til å gjøre Norge karbonnøytralt.

teknisk industri

Utskifting av kjemikalier

Vårt bidrag til reduksjon av skadelige kjemikalier i lærindustrien

Flere tusen tonn kategori 2 lakseolje fra ScanBio bidrar hvert år til reduksjon av skadelige kjemikalier som brukes i produksjon i lærindustrien.

Kjemikaliene som vanligvis brukes i lærindustrien er basert på petrokjemi, på grunn av den enkle tilgjengeligheten av fossile råvarer og deres kjemiske stabilitet. Kategori 2 lakseolje er et effektivt og bærekraftig alternativ for å garantere reduksjon av miljøpåvirkning i tillegg til bidraget til sirkulær økonomi.