Opprettholdelse av veksten i norsk sjømatnæring ved å begrense miljøavtrykket

Som en ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftige kilder fra hav og havbruk, erkjenner vi at verdikjeden vår er sterkt knyttet til utfordringer og muligheter innen miljø-, helse og politiske vurderinger.

Forretningsimplikasjonene av disse områdene er drevet av bærekraftige megatrender som klimaendringer, mat-, vann- og ressursmangel, nedgang i biologisk mangfold og befolkningsvekst. Milliarder av mennesker er avhengige av havene som levebrød og matkilde, og samtidig er det behov for å bevare og utnytte havressursene bærekraftig hele veien. Verdiskaping ligger i løsninger som ligger ved konvergensen av global produktivitet og adressering av bærekraftsutfordringene. Innovative løsninger som støtter økonomisk vekst, sikrer matforsyning, adresserer ugunstige miljøpåvirkninger, fremmer menneskerettigheter og rettferdige arbeidsstandarder og gir både trygge og sunne produkter til sluttbruker, skaper varige verdier.

FN etablerte bærekraftsmålene, et universelt sett med 17 mål og indikatorer som er utformet for å forme selskapers agendaer og politikk knyttet til et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utviklingsspørsmål. Privat sektors bidrag for å nå dette ambisiøse målet er kritisk. Som konsekvens har ScanBio justert bedriftens aktiviteter til flere av FNs bærekraftsmål i et forsøk på å øke verdiskapningen og ta vårt ansvar som selskap.

ScanBio oppnår dette ved å spore viktige miljø KPIer. Samlet samsvarer vår produksjon med fire av FNs bærekraftsmål: Utrydde sult, Ansvarlig forbruk og produksjon, Stoppe klimaendringene og Livet i havet. Utover det bærekraftige produksjonsrammeverket, er ScanBio dedikert til ansvarlig forretningsvekst som støtter bærekraftsmålene Rimelig og ren energi, og Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

ScanBio spiller en nøkkelrolle i forvaltningen av marine ressurser i Norge – og reduserer miljøavtrykket

ensilering

Rimelig og ren energi

ScanBio er dedikert til å støtte utviklingen innen energieffektivitet. I 2017 investerte vi i nytt energieffektivt utstyr til fabrikkanlegget vårt, og innen 2019 reduserte disse forbedringene energibruken på anlegget med 3,5 Gigawattimer sammenlignet med gjennomsnittlig energiforbruk i 2015.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7.2@2x-1-1024x470.png
dødfiskhåndtering

Ansvarlig forbruk og produksjon

Et bærekraftig produksjonsrammeverk styrer ScanBios fiskeolje- og proteinvirksomhet og den daglige driften. Etter at fiskeforedlingsbedriftene har slaktet laks- og hvitfisk, bruker ScanBio de overflødige restene til å lage verdifulle produkter. Prosessen vår omdanner leverandøravfall til marint proteinkonsentrat, hydrolysert mel og fiskeolje, som benyttes som dyrefôr, i lærindustrien og som alternative energikilder.

Klimahandling

I 2019 begynte ScanBio å måle utslipp av klimagasser i hele selskapet i samsvar med drivhusgassprotokollen GHG Corporate Standard.

100% av ScanBios GHG-utslipp i 2019 var kontrollerte, direkte utslipp (Scope 1), med 8 103 tonn biogene utslipp, 11 592 tonn Scope 1-utslipp og 50 tonn indirekte (Scope 2) utslipp. Fremover har ScanBio som mål å bruke utslippslageret vårt for å informere om utvikling av nye programmer for å redusere utslipp.

This image has an empty alt attribute; its file name is 12.5@2x-1-1024x469.png
bærekraft sjømatnæringen

Livet under vann

ScanBio vurderer/evaluerer kontinuerlig bærekraften i virksomheten ved blant annet å redusere vannforbruket i våre anleggene. ScanBio er sertifisert IFFO RS som bidrar til å få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert og uregulert fiske.