AquaLogistikk

Et dedikert program for biosikkerhet

Våre fartøy dekker hele norskekysten og sikrer regelmessig henting av ensilert fisk. Nær tilknytning til oppdrettsanleggene sikrer riktig frekvens på innsamlingen. Når en akutt inngripen er nødvendig eller et helseproblem utgjør en trussel, er det nødvendig med en rask respons for å beskytte anleggenes biomasse. Vi garanterer et 24-timers inngripen ved hjelp av toppmoderne kontrollsystemer, lisensiert av norske myndigheter.

Katetgori 2 innsamling
Nødrespons
Destruering av fisk

Flere tusen tonn kategori 2 ensilasje samles årlig fra lakseoppdrettsanlegg

ScanBio samler inn kategori 2 ensilasje som en tjeneste for lakseoppdrettsnæringen. Ensilasjen er fisk som av ulike årsaker har dødd i merden. Den døde fisken blir fjernet daglig, umiddelbart ensilert og lagret i egne tanker ombord på oppdrettsflåtene. Når tankene er fulle, får ScanBio et varsel via et integrert varslingssystem. Før lasting tas det prøver av ensilasjen som analyseres ombord på fartøyenes mini-laboratorium før de blir sortert i forskjellige kvalitetskategorier.

Katetgori 2 innsamling
Nødrespons
Destruering av fisk

24/7 beredskapstjeneste

Som en del av våre tjenester til norsk oppdrettsnæring tilbyr Scanbio 24/7 beredskap. Responstjenestene brukes i tilfeller ved massedød i fiskebestanden. Scanbios fartøy er utstyrt med store pumpesystemer, kverner, undervannskameraer og spesialisert personell som kan håndtere situasjoner med svært store mengder biomasse, på kortest mulig tid. Det kan være opptil 700 tonn fisk i en mære, og det er avgjørende for tilstanden til den gjenværende levende fisken og mæren at død fisk blir fjernet så raskt som mulig.

Katetgori 2 innsamling
Nødrespons
Destruering av fisk

24/7 nødslakting

Responstjenesten inkluderer også nødslakting, som betyr destruering av levende fisk på grunn av helseproblemer. ScanBios-fartøyene er godkjent som mobile slakterier av helsemyndighetene. De er fullt utstyrt med store pumpesystemer, kverner, undervannskameraer og spesialisert personell for å håndtere situasjoner med en veldig stor mengde biomasse, på kortest mulig tid.

LOGISTIKKSYSTEM

Et integrert system for innsamling og transformasjon

For å bli et av de store norske selskapene innen logistikkdrift og råvareprosessering av fiske-biprodukter, har ScanBio kombinert 30 års erfaring fra drift med store investeringer i automatiserte styringssystemer. I dag blir hver operasjon sporet, registrert og overvåket. Hver produksjonsenhet og hvert fartøy er koblet til hverandre for å gjøre det mulig å jobbe bedre og raskere. Det gjør det mulig å kontrollere kostnader, kvalitet og full sporbarhet av driften, og øke effektiviteten til selskapet.

ensilasje

MOBILE ENSILASJE-ENHETER

Kompakte mobile ensilasje-enheter, levert av ScanBio

Som en del av avtalen med våre leverandører, kan Scanbio stille mobile ensilasje-enheter til disposisjon. Disse enhetene kan settes opp utenfor eller inne hos våre råvareleverandører. Den mobile enheten er en komplett ensilasje-produksjonsenhet, og inkluderer; pre-kvern, kvernpumpe, røremaskin, syredispenser, kontrollboks og en produksjonstank med kapasitet som er skreddersydd til å håndtere de enkelte leverandørens daglige volumer. Ensilasje-enheten er dimensjonert som en 20 fot´s container og kan fraktes med lastebil eller som last på dekk. Ettersom mobilenheten kun er ment for ensilasjeproduksjon, må oppdrettsanlegget stille med nok lagringskapasitet, forhåndsavtalt med ScanBio.