TJENESTER TIL OPPDRETTSNÆRINGEN


Egne løsninger for alle typer helsemessige utfordringer.


Beredskapstelefon, 24/7

(+47) 561 47 300

Ensilasjebestilling

Hverdager 8-16:
(+47) 561 47 300

REGELMESSIG TJENESTE

REGELMESSIG TJENESTE

HENTETJENESTE

Skipene våre dekker alle områder i Norge der det drives lakseoppdrett, og sørger for regelmessig henting av ensilert fisk. Sammen med oppdretterne definerer vi hvor ofte henting skal skje, og medarbeiderne våre håndterer hentingen av ensilasje selv, uten bryderi for oppdretteren.

REGELMESSIG TJENESTE

REGELMESSIG TJENESTE

HENTETJENESTE

Skipene våre dekker alle områder i Norge som har lakseoppdrettsvirksomhet, og sørger for regelmessig henting av ensilert fisk. Sammen med oppdretterne definerer vi hvor ofte henting skal skje, og medarbeiderne våre håndterer hentingen av ensilasje selv, uten bryderi for oppdretteren.

BEREDSKAP

BEREDSKAP

Når det foreligger en helserisiko, er det viktig å handle raskt for å beskytte oppdrettsanleggets biomasse. Vi har garantert døgnkontinuerlig beredskap for å destruere og samle inn skadet biomasse ved hjelp av moderne bedøvelses- og kontrollsystemer godkjent av norske myndigheter.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES