MOBILE ENSILERINGSNETTVERK


Kompakte, mobile ensileringsenheter fra Scanbio.


Scanbio kan stille mobile ensilasjeenheter til disposisjon for leverandørene våre som en del av leverandøravtalen. Disse enhetene kan plasseres innenfor eller utenfor leverandørens produksjonsanlegg. Den mobile enheten er en komplett ensilasjeproduksjonsenhet og omfatter grovkvern, kvernepumpe, røremaskin, syredispenser, styreenhet og produksjonstank med kapasitet tilpasset leverandørens daglige volumer. Ensileringsenheten leveres som en 20 fots container og kan transporteres med lastebil eller som dekkslast på båt. Den mobile enheten er bare tiltenkt ensilasjeproduksjon, så leverandøren må ha tilstrekkelig lagertankkapasitet til å tilfredsstille skipsinfrastrukturen som avtales med Scanbio.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES