INNKJØP


Håndter biprodukter fra fiskeforedlingen så lønnsomt som mulig.


2 FABRIKKER

2 FABRIKKER

168 000 metriske tonn foredlingskapasitet

5 SKIP

5 SKIP

2700 kubikkmeter flåtekapasitet

15 LAGRINGSPLATTFORMER

15 LAGRINGSPLATTFORMER

80 000 metriske tonn lagerkapasitet

622 ANLØPSPUNKTER

622 ANLØPSPUNKTER

3000 årlige skipsanløp

Scanbio har bygd opp et omfattende driftsnettverk for å samle inn og foredle avskjær og biprodukter fra filetering av pelagisk fisk og oppdrettslaks. Vi inngår langsiktige samarbeid der vi forplikter oss til å kjøpe og hente råvarene, slik at fiskeslakteriene er garantert høye inntekter og full håndtering av biproduktene.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES