ENERGIPRODUKSJON

Biogass produseres gjennom anaerob forråtnelse av organisk materiale fra jordbruk, fiskeoppdrett og menneskelige aktiviteter, under kontrollerte forhold. I råtnetankene dannes det metan (CH4) og karbondioksid (CO2) gjennom biologisk nedbryting av det organiske substratet ved 38 °C. Biogassanlegget produserer varme, strøm og gjødsel, men kan også oppgraderes til å produsere flytende naturgass.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES