GRØNN ENERGI


Avfall fra fiskeoppdrett blir grønn energi.


Bruk av ensilasje fra fiskeoppdrett til produksjon av bioenergi representerer en fantastisk mulighet til å løse miljøutfordringer. Vi produserer flytende substrat av laks i kategori 2 ([EF] nr. 1774/2002). Substratet gir olje og protein som kan brukes i produksjon av biometan, i likhet med dyremøkk og annet organisk avfall fra jordbruk og menneskelige aktiviteter. Den økende mengden tilgjengelige råvarer og etterspørselen etter bærekraftige energikilder gjør prosjektet svært levedyktig.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES