Om oss


Paine Schwartz Partners har 20 års erfaring med vellykkede investeringer innenfor næringsmiddel- og jordbruksindustri, inngående fagkunnskap, viktige bransjeforbindelser og vilje til å håndtere den iboende kompleksiteten i disse sektorene. Paine Schwartz Partners har håndtert 93 add-on-investeringer i over 20 land, som til sammen representerer over USD 8,7 milliarder i enterprise value.

Scanbio Marine Group er en ledende produsent av fôringredienser fra bærekraftige fiskerier og fiskeoppdrett og er heleid av det USA-baserte private equity-selskapet Paine Schwartz Partners. Selskapets virksomhet retter seg mot verdensmarkedets økende etterspørsel etter proteiner og fiskeolje.

Scanbio Marine Group har hovedkontor i Trondheim, produksjonsanlegg i Bjugn og Lysøysund, transportskip langs norskekysten og lagringsplattformer i Skottland og Danmark.

Scanbio er en av Norges ledende produsenter av svært næringsrikt fiskeproteinkonsentrat og fiskeoljer. Produktene lages av biprodukter fra pelagisk hvit fisk og oppdrettslaks, og er verdifulle ingredienser i fiskefôr, dyrefôr, kjæledyrfôr og biodrivstoff. Selskapets virksomhet retter seg mot verdensmarkedets økende etterspørsel etter protein fra bærekraftige og fornybare kilder.

Bærekraft er en kjerneverdi for Scanbio. Ingen fisk blir fanget spesielt for å forsyne fabrikkene våre, og alle biproduktene kommer fra anlegg egnet for produksjon av menneskeføde.

Vår historie

Vår historie

Vår historie


Denne historien begynner i 1909…


Grunnlaget for Scanbio er arven fra det rike norske sildefisket. Det hele begynte etter den uvanlig gode sildesesongen i 1909, da skipperen Peter Jakobsen ikke fikk solgt fangsten sin til salting, på grunn av størrelsen på fisken. Så mye blod, svette og risiko bak en fangst som ikke ga noen fortjeneste. Peter og broren hans bestemte seg for at dette aldri skulle skje igjen. De utstyrte fiskebåten sin med kokeapparat og presse, og i 1910 hadde de verdens første flytende fiskemel- og fiskeoljefabrikk. I denne første perioden ble store deler av væsken fra proteinfasen sluppet rett ut i sjøen fordi de manglet teknologi til å håndtere løselig protein. Etter et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid fant de i løpet av annen verdenskrig en løsning som ble patentert. Denne teknologien brukes i fiskemel- og fiskeoljebransjen verden over den dag i dag, og den har gitt grunnleggerne enorme inntekter i lisensavgifter. Samtidig begynte man å produsere algemel og forske på hvordan fisk kunne konserveres i «fersk tilstand». I årene som fulgte, ble den norske fiskeforedlingsindustrien konsolidert med stadig flere sentraliserte enheter i takt med utviklingen av fiskekvotene.

Nøkkeltall

tonn driftsflåtekapasitet

tonn årlig foredlingskapasitet

kubikkmeter lagerkapasitet

årlig skipsanløp

Konsernledelsen

JOHN BINDE

JOHN BINDE

KONSERNSJEF

John Binde (1959) har mastergrad i maskinteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Før Binde begynte hos Scanbio som konsernsjef i 2015, hadde han jobbet som driftsdirektør hos Scanbios eier Paine & Partners LLC siden 2014. Binde har omfattende erfaring fra drift av fiskeoppdrett. Fra 2004 til 2014 jobbet han som konsernsjef for Norway Royal Salmon ASA (NRS), et helintegrert lakseoppdrettsselskap som produserer, slakter og eksporterer laks og ørret til over 50 land. Før stillingen hos NRS jobbet Binde som konsernsjef og i andre topplederstillinger i norske og internasjonale selskaper som Erling Haug AS, Lade Metall AS, Setsaas AS og Golar-Nor Offshore AS.

ESPEN MÜLLER

ESPEN MÜLLER

FINANSDIREKTØR

Espen Müller (1963 ) har en mastergrad fra Norges handelshøyskole ( NHH ) i finans og strategisk planlegging. Før han kom til Scanbio har han jobbet 10 år i AquaGen som CFO og CEO. Før hans år i AquaGen, har Mr. Müller jobbet for Atmel Norge, Trustix, Fokus Capital Markets og DNB. Müller har lang erfaring i lederstillinger sjømatnæringen og ulike finansinstitusjoner. Müller bor i Trondheim.

HANS FREDRIK KVITVANG

HANS FREDRIK KVITVANG

DIREKTØR FOR KVALITET & PRODUKTUTVIKLING

Hans Fredrik Kvitvang (1983) har en MSc og PhD i bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har i løpet av de siste årene jobbet som forsker i SINTEF Industri, med fokus på massespektrometri baserte kjemiske analysemetoder innen analyser av biomolekyler som lipider, sukkerforbindelser og aminosyrer. Kvitvang har også jobbet med molekylærgenetikk, mikrobiell fermentering og high-throughput cellekultivering. Han har vært ansvarlig for en stor kommersiell satsning i SINTEF for avanserte akkrediterte analyser (ISO-17025) av miljøforurensende stoffer som dioksiner, PBC, pesticider og tungmetaller rettet mot marine biproduktindustrien.

KAMEL GABRIEL EL KHALOUI

KAMEL GABRIEL EL KHALOUI

SALGSSJEF

Telefon: (+33) 6 88 85 89 60
E-post:  kge@scanbio.com


Kamel Gabriel EL KHALOUI har mastergrad i landbruk med spesialisering i næringsmiddelforskning fra den franske landbrukshøyskolen ENITA, samt eksamen i bedriftsfinansiering fra handelshøyskolen HEC i Paris. Før EL KHALOUI begynte som salgssjef hos Scanbio, arbeidet han i proteinhydrolysesektoren for Diana Group Symrise, fra 2006 som FoU-sjef, og fra 2009 som salgssjef. I 2013 ble han ansatt som salgs- og produktutviklingsdirektør for ATM, en stor europeisk leverandør av kjæledyrfôr, der han håndterte massedistribusjon til det europeiske dagligvaremarkedet samt spesialdistribusjon. EL KHALOUI har hatt flere stillinger innenfor forretningsutvikling, med fokus på salgsresultater, logistikkorganisasjon og strategisk markedsføring i B2B-, B2C- og råvaremarkedet.

KARSTEN HIMMELSTRUP

KARSTEN HIMMELSTRUP

INNKJØPSSJEF

Telefon:  (+47) 4522 5564
E-post:  kh@scanbio.com


Himmelstrup ble ansatt som driftsdirektør for Scanbio i august 2014 og har jobbet i fiskeoppdrettsbransjen i Norge og internasjonalt siden 1995. Han har erfaring fra oppdrett av laks, torsk, dorade, tilapia og tunfisk i over 20 land. I seks år jobbet han som konsernsjef for Seafarm Systems AS, et tasmansk-norsk selskap som prosjekterte og bygde serviceskip, nettrensende roboter, merder, oppdrettsnøter, merkebøyer, innsamlingssystemer for død fisk og utstyr til håndtering av massedød. Før stillingen på Seafarm Systems arbeidet Himmelstrup som salgs- og markedsføringssjef i selskaper i Norge, Danmark og andre internasjonale territorier, blant andre OPD Group AS, Grieg Seafood ASA, Hvalpsund Net AS, Dynamic Food SA og Vestjyske Slagterier a.m.b.a.

ROGER ROSTAD

ROGER ROSTAD

PRODUKSJONSSJEF

Roger Rostad har eksamen i meieri- og prosessteknikk med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og organisasjon. Rostad utviklet Norges første private meierivirksomhet Synnøve Finden, før han begynte å jobbe med produkt- og kvalitetsforbedring hos Tine. Han ledet byggingen og oppstarten av Biokraft Marin AS.

Etiske retningslinjer

Scanbios verdier bygger på visjonen vår om å være en ledende produsent av fiskeproteinkonsentrat, hydrolysert fiskemel og fiskeolje utvunnet av biprodukter fra pelagisk hvit fisk og oppdrettslaks. Driften vår skal være basert på miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftige prinsipper. Scanbio har en svært bevisst holdning til sitt ansvar for etisk atferd både samfunns- og miljømessig. Konsernets etiske retningslinjer skal gjenspeile verdiene som konsernet representerer, og skal veilede de ansatte i anvendelsen av riktige prinsipper i forbindelse med forretningsførsel, upartiskhet, interessekonflikter, politisk aktivitet, representasjon, informasjonsbehandling og konfidensialitet, forhold til forretningsforbindelser, korrupsjon, varsling, bestikkelser og så videre. Alle ansatte har et personlig ansvar for å etterleve de etiske retningslinjene. Konsernledelsen har ansvar for at gjeldende regelverk blir overholdt. Scanbio har som prinsipp at de strengeste kravene alltid skal gjelde. I tilfelle manglende overholdelse skal det iverksettes tiltak for å utbedre situasjonen. Konsernets mål er å bidra i arbeidet for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøvern, både internt i konsernet og hos leverandører, underleverandører og handelspartnere.

John Binde, konsernsjef

HMS-policy

Produkt

Scanbio Marine Group AS produserer fiskeproteinkonsentrat, fiskeolje og fiskemel, og vi må forsikre oss om at råvarene og prosessene våre overholder de nasjonale og internasjonale kravene som gjelder slike produkter. Samtidig deltar vi aktivt i utvikling og produksjon av spesialprodukter for bestemte nisjer i fôr- og næringsmiddelmarkedet.

HMS

Målet for HMS-arbeidet i Scanbio Marine Group AS er at medarbeiderne skal trives i jobben sin i selskapet. HMS-arbeidet skal bidra til å skape motiverte medarbeidere, en trygg arbeidsplass og en virksomhet uten ulykker, skader eller tap som påvirker

  • menneskers liv og helse
  • det eksterne miljøet
  • bygninger og produksjon

Ledige stillinger


Ledig stilling


 

SCANBIO INGREDIENTS

SCANBIO INGREDIENTS (ANIMAL NUTRITION)

Bjugnveien 245, N-7160, Norway

 

 

SCANBIO MARINE GROUP HEADQUARTERS

   SCANBIO MARINE GROUP HEADQUARTERS Brattørkaia 17b 7010 Trondheim , Norway

 

SCANBIO - BIOKRAFT MARINE (CATEGORY 2)

SCANBIO – BIOKRAFT MARINE (CATEGORY 2)  LYSOYSUND , NORWAY

 

Kontakt oss!

 

13 + 9 =

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES