PRODUKTVIKLING


Scanbios produkter ble oppfunnet av kundene våre.


ScanPro®, VisonPro® og ScanOil ble utviklet i samarbeid mellom Scanbio og kundene våre. Vi samarbeidet om å øke verdien av ferske råvarer fra fiskeforedlingsanlegg og integrere dem i næringskjeden igjen på en mest mulig effektiv og tilpasset måte. De siste 30 årene har Scanbio innført en rekke nye teknologier for å ekstrahere, hydrolysere og konsentrere proteinfraksjoner. Hydrolysen må kontrolleres strengt gjennom hele kjeden fra henting til industriell foredling. Vi fortsetter å utvikle nye konserveringssystemer og konsentreringsprosesser, og til neste år lanserer vi noe helt nytt: hydrolysert protein i pulverform.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES