FISKEOLJE


ScanOil® er vårt utvalg av ferske fiskeoljer av høy kvalitet, produsert av norsk oppdrettslaks og pelagisk fisk.


ScanOil® M er olje fra norsk laks produsert av lakseoppdrett som overholder GSI (Global Salmon Initiative), for å sikre optimal kvalitet, gjennomsiktighet og biosikkerhet. Det høye kontrollnivået er en garanti for at oljene våre ikke inneholder kontaminanter eller rester av antibiotika.

ScanOil® F er olje fra pelagisk fisk og har det høyeste innholdet av EPA og DHA, vår løsning på det utfordrende kravet om dyrefôr med høyere næringsverdi.

Begge oljene blir produsert på fabrikkene våre i store kvanta for å dekke den internasjonale etterspørselen og behovet til de største aktørene i dyrefôrindustrien.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES