KVALITETSSERTIFIKATER


FEMAS (Feed Materials Assurance Scheme)


femas small webFEMAS ble etablert for å garantere sikkerheten til fôrvarer som kommer inn i matkjeden til husdyr. Ordningen dekker produkter som biprodukter fra matforedlingsindustrien, avfallsprodukter og mineraler, og kan utvides til importerte landbruksråvarer (med mindre de er produsert i tråd med en lignende ordning).

FEMAS omfatter liknende krav som BRC-standarden, som HACCP, kvalitetsstyringssystemer, fôrvarekontroller og prosesskontroller samt krav til lokaler, utstyr, transport og lagring. Ordningen gransker hele leveringskjeden, og hensikten er å sørge for at fôrproduktene er trygge både for dyrene og forbrukerne.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES