INNKJØP LOKALT, LEVERING GLOBALT


100 000 tonn biprodukter


Hvert år kjøper Scanbio inn 100 000 tonn biprodukter til de tre fabrikkene våre. Scanbio forsyner et bredt nettverk av krevende globale kunder med fiskemel, fiskeproteinkonsentrat og fiskeolje, og da er det avgjørende med en trygg og kvalitetssikret leverandørlinje.

Derfor må alle Scanbios leverandører forhåndsgodkjennes av kvalitetsavdelingen vår. Det innebærer at medarbeiderne våre inspiserer leverandørenes produksjonskjede, herunder maskiner, rør, lagerfasiliteter og HACCP-plan. Etter godkjenning følger vi opp leverandørene ved hjelp av årlige inspeksjoner. Leverandørene overholder også strenge krav til mikrobiologi, systemer for prøvetaking og analyse samt andre regler vedrørende etikk, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Det kan virke overveldende å stå overfor slike krav, særlig for de mindre leverandørene våre, men Scanbio har effektive prosedyrer for godkjenning, og inspektørene våre er svært hjelpsomme, til beste for begge parter.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES