PRODUKSJONSENHETER


Hydrolyse, oljeutvinning og proteinkonsentrering.


tonn foredlingskapasitet

Scanbios fabrikker omfatter enheter for hydrolyse, oljeekstraksjon og proteinkonsentrering. Hydrolyseenhetene omdanner fiskeproteinet enzymatisk til lettfordøyelige peptider (opptil 98 % fordøyelighet i ileum, 99 % < 10 kDa) og konsentrerer det til opptil 50 prosent tørrstoff. Råvarene omdannes til sur, stabilisert ensilasje for å forebygge oksidasjon og garantere fôrsikkerheten i transport- og lagringsoperasjonene. Scanbio overvåker ensileringsenhetene på fiskefileteringsanleggene for å sikre kvaliteten på råvarene.

Fiskeoljen blir utvunnet og renset. Pelagisk fisk og oppdrettslaks blir videreforedlet som separate produkter for å kunne tilby oljer og proteinkonsentrater produsert av én fiskeart. Konsernets anlegg i Bjugn er godkjent av Mattilsynet for håndtering av animalske biprodukter. Det har høy kapasitet og mottar en kontinuerlig strøm av fiskeensilasje.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES