LAGERNETTVERK


Lagersentre nær råvarekildene og kundene.


Kubikkmeter lagerkapasitet

Scanbio driver til sammen 15 tankparker i Norge, Danmark og andre strategiske steder i Europa. Konsernet kontrollerer til sammen over 80 000 kvadratmeter lagerkapasitet. Noen av tankene er plassert på fabrikkene våre. De brukes til råvarer til fabrikkene samt til korttidslagring av ferdige produkter. Andre tankparker er plassert langs norskekysten og brukes hovedsakelig til råvarer, i tråd med logistikkprinsippet om «eiker og nav». Tankparkene andre steder i Europa er plassert i nærheten av kundedistribusjonssentrene våre eller på sentrale sentre for distribusjon til Øst-Asia.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES