INFRASTRUKTURSTYRING


Et integrert system for henting og foredling.


Satellittforbindelse til den sentrale logistikkprogramvaren hos Scanbio Marine Group. Koordinasjon er avgjørende når du håndterer 3000 årlige skipsanløp langs norskekysten fra grensen mot Russland i nord, til svenskegrensen i sør. Skipene til Scanbio er utstyrt med kompakte laboratorier og foredlingsanlegg, og er fullstendig integrert med produksjonsvirksomheten for optimert kapasitetsutnyttelse og kostnadseffektivitet.

Med SCANBIO EXTEND knytter Scanbios system for driftskoordinering konsernets fabrikker og skip sammen. Verktøyet samler inn parametere for kvalitet og samsvar og overfører instrukser i sanntid.

årlige skipsanløp

anløpspunkter

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES