FLÅTE


2700 tonn flåtekapasitet med foredlingsanlegg om bord.


Scanbio har fire skip som seiler langs hele norskekysten. Hvert av skipene har kapasitet til å transportere mellom 400 og 950 kubikkmeter biprodukter fra fisk. Skipene laster biprodukter ved 620 oppdrettsanlegg og 20 slakterier. De legger til ved hvert oppdrettsanlegg gjennomsnittlig fem ganger i året, så det samlede antallet årlige anløp overstiger 3000. Flåten vår håndterer også massedød ved fiskeoppdrett, og i 2014 rykket vi ut over 100 ganger. Skipene kontrolleres av logistikkavdelingen i Bjugn. Avdelingen benytter en skreddersydd versjon av Extend som planleggingsverktøy, og hvert skip er utstyrt med et minilaboratorium som brukes til prekvalifisering av biprodukter før lasting.

kubikkmeter flåtekapasitet

MS SCANTRANS
Scantrans ble bygd i 1970 og er det eldste skipet i flåten vår, men det er likevel et av de mest effektive frakteskipene våre. Scantrans er 52 m langt, 9 m bredt og har en lastekapasitet på 700 m3. Skipet er permanent utstyrt med et komplett beredskapssystem og er godkjent av Mattilsynet for nødslakting. Skipet er i døgnkontinuerlig drift og er bemannet med fire personer.

MS HAUGFJORD
Haugfjord ble bygd i 2011. Haugfjord er registrert som kjemisk tankskip, men er faktisk det eneste skipet i Norge som er spesialbygd for å frakte fiskeensilasje og fungere som beredskaps- og nødslaktingsskip. Haugfjord er 45 m langt, 10 m bredt og har en lastekapasitet på 700 m3. Skipet er i døgnkontinuerlig drift og er bemannet med fire personer.

MS HAUGBAS
Haugbas ble bygd i 1995. Haugbas er det minste skipet i flåten vår, men likevel det «barskeste». Skipet er utstyrt med kraftig, effektivt ensilasjeutstyr, har et svært erfarent mannskap og brukes til å håndtere de mest utfordrende beredskaps- og nødslaktingsoperasjonene. Haugbas er 27 m langt, 8 m bredt og har en lastekapasitet på 350 m3. Skipet er i døgnkontinuerlig drift og er bemannet med X personer.

MS BIOTRANS
Biotrans ble opprinnelig bygd i 1978 som en stor tråler, og har vært ombygd flere ganger. I dag fungerer det først og fremst som fraktskip på de værharde rutene i de nordligste fylkene. Biotrans er permanent utstyrt med et komplett beredskapssystem og er godkjent av Mattilsynet for nødslakting. Biotrans er 55 m langt, 9 m bredt og har en lastekapasitet på 950 m3. Skipet er i døgnkontinuerlig drift og er bemannet med fem personer.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES