DRIFTEN


Fullstendig integrering mellom landbaserte og mobile produksjonsenheter.


For å bli et av de største norske selskapene innenfor logistikkoperasjoner og råvareforedling av fisk har Scanbio kombinert 30 års driftserfaring med omfattende investeringer i automatiserte styringssystemer. I dag blir samtlige aktiviteter sporet, registrert og overvåket. Alle produksjonsenhetene og skipene kommuniserer med hverandre for å gjøre det mulig å jobbe raskere og bedre. Dette gir oss kontroll over kostnader og kvalitet, full sporbarhet av aktivitetene og effektivitet i selskapet.

2 FABRIKKER

2 FABRIKKER

168 000 metriske tonn foredlingskapasitet

5 SKIP

5 SKIP

2 700 kubikkmeter flåtekapasitet

622 ANLØPSPUNKTER

622 ANLØPSPUNKTER

3000 årlige skipsanløp

15 LAGRINGSPLATTFORMER

15 LAGRINGSPLATTFORMER

80 000 metriske tonn lagerkapasitet

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES