FISKEOPPDRETT


Rent fiskeprotein, konsentrert og gjort fordøyelig for et mer effektivt fiskeoppdrett


Oppdrettsfisk, særlig enkelte marine arter, trenger et høyt proteininnhold i dietten, og de fleste typer praktisk fôr inneholder en høy andel fiskemel som viktigste proteinkilde. De økende prisene på fiskemel er den viktigste bekymringen når det gjelder økonomien og tilgjengeligheten til denne ingrediensen i fremtiden, og fiskefôrbransjen står overfor utfordringen med å redusere innholdet av fiskemel i dietten. Forskning på hvordan man kan erstatte fiskemel med effektive alternative proteinkilder i fiskens diett har derfor høy prioritet innenfor fiskeernæring.

De hydrolyserte fiskekonsentratene i ScanPro®-sortimentet har vist seg å være en svært god erstatning for fiskemel, takket være de enzymatisk hydrolyserte proteinene. Store fiskeoppdrettere verden over nyter godt av de økonomiske fordelene samt høyere produktivitet og bedre fôringsresultater. Kombinert med ScanOil®-fiskeoljene fra pelagisk hvit fisk eller norsk oppdrettslaks får fiskefôret det innholdet av fettsyrene EPA og DHA som er nødvendig for en balansert og trygg vekst.

Scanbio Marine Group AS
Brattørkaia 17b 4 etg
7010 Trondheim

Scanbio Ingredients AS
7160 Bjugn

Scanbio Biokraft Marin AS
7168 Lysøysundet

Scanbio Biokraft Marin AS
Selva Industriområde
7318 AGDENES